Phương Thức Thanh Toán

 Đối với khu vực nội thành :

+ Thu tiền mặt hoặc chuyển khoản .

+ Được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng .

– Đối với khu vực ngoại thành :

+ Nhận chuyển khoản trước